Kontrol af målere

Kontrol af målere:

 

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.


Hadsten Vandværket foretager løbende stikprøvekontrol af vores målere. Det foregår som regel lige omkring årskiftet.


Vores måler er delt op i partier og fra disse udtages nogle målere til kontrol. Hvis de består kontrollen, kører resten af partiet en periode mere, hvis ikke skiftes hele partiet.


Vi har i 2012 lavet en aftale med Kamstrup, som er et Dansk firma, der laver mange målere til mange lande.


De nye målere kan fjernaflæses, og vi regner med, at alle vores måler vil kunne fjernaflæses i 2018.


I 2012/2013 tager vi 150 stk. målere ud  til kontrol omkring nytår.Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22