VANDMÅLERE

Vandmålere:


Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.


Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset,  i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.


Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.


Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22