VANDKVALITET

Indvindingsboringer:

Vandet kommer fra 5 forskellige kildepladser placeret i og omkring Hadsten. En enkelt er i Lyngå. Der indvindes fra i alt 15 boringer.

Vandet hentes hovedsageligt op fra sandlag i henholdsvis ca. 40, 50 og 70 m´s dybde. Enkelte boringer er dog kun ca. 15 m dybe. En anden er hele 126 m dyb.


Vandværket udpumper fra 2020 ca. 500.000 kbm. vand til forbrugerne om året.


Hadsten Vandværk forsyner også Nr. Galten Vandværk med ca. 30.000 kbm renset vand på. år.


Hårdhed:

Drikkevandet fra Hadsten Vandværks vand er hårdt vand, det vil sige ca.13-19 dH.


Vandkvalitet og kontrol:

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel

kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger og
  • Begrænset kontrol.


Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg kan hentes / læses her


Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22