VANDKVALITET

Indvindingsboringer:

Vandet kommer fra 3 forskellige kildepladser placeret henholdsvis i byen, øst for byen og ved

Over Hadsten. Vandet kommer fra i alt 8 boringer.

Det hentes op fra sandlag i henholdsvis ca. 40, 50 og 70 m`s dybde.

Vandværket udpumper ca. 330.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hadsten vandværk forsyner også nr.galten vandværk med ca. 30000 kubikmeter renset vand.


Hårdhed:

Drikkevandet fra Hadsten Vandværks vand er hårdt vand, det vil sige ca.13-19 dH.


Vandkvalitet og kontrol:

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel

kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger og
  • Begrænset kontrol.


Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg kan hentes / læses her


Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22