Tilslutningsbidrag & gebyrer

Anlægsbidrag: (= Tilslutningsbidrag) der betales

ved en ejendoms tilslutning, består af


Se det komplet taksblad 2020   HER


1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed: 

2. Forsyningsledningsbidrag

3. Stikledningsbidrag


1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed:                 

2. Forsyningsledningsbidrag  pr. bolig / forbrugsenhed:

               a. Forsyningsledningsbidrag, 

                    pr. bolig / forbrugsenhed

                    inden for bymæssig bebyggelse:               

                b. Forsyningsledningsbidrag, 

                    pr. bolig / forbrugsenhed

                    uden for bymæssig bebyggelse:

3. Stikledningsbidrag

              a. Stikledningsbidrag, 0- 40mm ledning, pr. stk.:

              b.Stikledningsbidrag, 41- 50 mm ledning, pr. stk.:       


Gebyrer:

Flyttegebyr:

Kopi af årsopgørelse

Rykkergebyr

Rykker for manglende aflæsning:

Gebyr for måleraflæsning fortaget af værket:

Genåbningsgebyr:


NB:

          - Ved en bolig forstås parcelhus, sommerhus, lejlighed eller andelsbolig

          - Ved forbrugsenhed forstås enhver anden forbrugskategori end bolig.

          - Hvis der ved om- eller tilbygning af en eksisterende ejendom etableres

             yderligere boliger eller forbrugsenheder,

             betales der hovedanlægsbidrag for hver yderligere bolig eller forbrugsenhed.         
kr.


kr.kr.kr..


kr.

kr.

kr

kr

kr

kr


5561,00

6951,2511.590,0014.487,50

Gadeliste under udarbejdelse

Gadeliste under udarbejdelse
7.950,00

9.937,50

8.510,00

10.637,50

150,00

187,50

150,00

187,50

100,00

Momsfrit

150,00

Momsfrit

250,00

Momsfrit

550,00

687,50Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22