OM VANDVÆRKET

Om Vandværket:


Hadsten Vandværk blev stiftet i 1896.


I dag er vandværket et a.m.b.a. med ca. 2.657 interessenter / vandforbrugere og 670 lejemål / bimåler.

Disse er i stor udstrækning enfamiliehuse, men vi leverer også vand til mange øvrige boliger, virksomheder, institutioner og enkelte landbrug.


Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.


Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22