Vandsamarbejde

Vandsamarbejde

Favrskovs vandværker er gået sammen i foreningen ”Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i
Favrskov Kommune”.

Som forbruger betaler du i de næste 12 år i gennemsnit 2 kroner per m³ vand
til samarbejdet. Alt i alt forventes det at give op til 50 millioner kroner, der skal bruges på at sikre
drikkevandet i Favrskov for fremtiden.


Fakta om vandsamarbejdet:


Det er Favrskov Byråd, der har besluttet, at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.
I gennemsnit koster det cirka 350 kroner per år for en almindelig husstand i 12 år at sikre rent
drikkevand mange år frem. 
Pengene skal blandt andet bruges til at kompensere landmænd for det dyrkningstab, der er ved
at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealerne ved drikkevandsboringer.


Vandsamarbejdet bestemmer sammen med Favrskov Kommune, hvordan indsatserne skal prioriteres.


Pengene skal bruges på både store og små vandværker, hvor de gør mest gavn og er mest
nødvendige i kommunen.
'

Vandsamarbejdet er din sikkerhed for, at drikkevandet sikres bedst muligt i hele Favrskov. Både små
og store vandværker får gavn af viden og kompetencer i Vandsamarbejdet, og alle forbrugere
bidrager til fremtidens rene drikkevand.


Læs mere på www.favrskov.dk/vandsamarbejde

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22