Trykforøger station i Vissing 2014

Trykforøger station i Vissing 2014:


Hadsten Vandværk er ved at lave en trykforøger i Vissing i samarbejde med Vand og teknik .


Grunden til at lave projektet var et ønske at lukke det gamle vandværk i Vissing, og lave en mere rationel drift.


Trykforøgeren bliver koblet sammen med resten at værket via vores SRO.


Derved kan alt styres alt fra vores værk på Granvej og der spares strøm, vedligholdelse og driftomkostninger på bygningerne i Vissing.

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22