Skylletankprojekt 2009

Skylletankprojekt 2009:


Hadsten Vandværk har i 2009 gennemført et skyllevands projekt på værket på Granvej.


Værket har lavet projktet i samarbejde med Vand og teknik. Vi har projekteret allerede i 2007,

men der har være 2 års "sagsbehandling" gennem de ofentlige myndigher.


Grunden til at lave projektet er at skylletvand (vand som bruges til at rense vore filtre), ikke sendes til rensningsanlæget, men pumpes i en tank hvor vandet står og bundfælder. Når vandet er bundfældet kan største delen af vandet pumpes i bækken. Resten sendes på lodspladsen.


Værket spare en del i vandafledningsafgift og derfor har vi en payback på ca. 4 år.


Vores Værk på Ravngårdsvej har allerede en sådan beholder og derfor kan vi siger at vores værk er helt "up to date".

Begge værker styres af et SRO anlæg som også styre vores skyllevandstanke og er fuldautomatisk.

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22