Fusion Neder Hadsten og Hadsten

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22

Til beboerne i Neder Hadsten, Hadsten, Lyngå, Vissing, Lerbjerg, Svejstrup og Selling.

 

Til forbrugerne i ”Hadsten Vandværk”.


Den 1. januar 2020 kunne Hadsten Vandværk byde velkommen til endnu et nyt medlem - nemlig Neder Hadsten Vandværk. Gennem en professionel indsats såvel som en åben dialog med bestyrelsen for Neder Hadsten Vandværk er det lykkedes at gennemføre fusionen mellem vandværkerne.


Med denne seneste fusion/sammenlægning og tilførsel af 700 forbrugere, er Hadsten Vandværk nu det største vandværk i Faurskov kommune – nu med mere end 3.700 andelshavere/forbrugere.


Hadsten Vandværk fortsætter driften af Neder Hadsten Vandværk hvorfor sammenlægningen ikke ændrer på Neder Hadstens eksisterende produktionsanlæg eller forsyning fra nuværende kildeplads.


Hadsten Vandværk vil benytte denne sammenlægning til at fastholde fokus på driftsfordele af eksisterende produktionsanlæg og rørføring/ledningsnet blandt andet via en centralisering af styringen af det samlede vandværk fra vores hovedkvarter på Granvej i Hadsten.


Sidst men ikke mindst giver sammenlægningen større styrke i forhold til nye investeringer i grundvandsbeskyttelse – sikre rent vand til forbrugerne – hvilket Hadsten Vandværk ser som sin absolut vigtigste opgave.


Det skal også nævnes at Lyngå vandværk i løbet af 2020-22 bliver omlagt til en pumpestation – dette i lighed tidligere omlægninger af øvrige vandværker tilknyttet Hadsten Vandværk.

 


Evt. spørgsmål til kan rettes til Vandværksbestyrer Bjarne Larsen på tlf. 86 98 08 22.