Tilslutning hvordan

Tilslutning til Vandværket:


Vi byder alle nye kunder velkommen til vore fælles vandværk.


Vi beder alle nye forbruger om at udfylde en blanket. Det vil lette værkets arbejde,

hvis tilslutnings blanketen udfyldelses i word format og mailes til vandværkspasseren. (gerne delvist udfyldt)


Blanket til tilslutning kan hentes i wordformat her.

og kan hentes i PDF format her.


Vi fremsender gerne et tilbud/beregning som laves efter gælende takstblad.

Værkspasseren hjælper også gerne råd/vedledning om hele forløbet.Byggevands tilslutning.


Hvis der ønskes byggevand skal montagen/tilslutningen laves l samarbejde med vandværkspasseren.

Montage billede/instruktion kan ses/hentes her.Tilslutning og montage instruktion til normal installation .


Montage instruktion til nybyggeri samt ombygninger kan hentes i PDF format her.

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22