Tilslutningsbidrag & gebyrer

6.183,00

7.728,7511.590,0014.487,507.950,00

9.937,50

8.510,00

10.637,50

150,00

187,50

150,00

187,50

100,00

Momsfrit

150,00

Momsfrit

250,00

Momsfrit

550,00

687,50Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22


kr.


kr.kr.kr..


kr.

kr.

kr

kr

kr

kr


Anlægsbidrag: (= Tilslutningsbidrag) der betales

ved en ejendoms tilslutning, består af


Se det komplet taksblad 2019   HER


1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed: 

2. Forsyningsledningsbidrag

3. Stikledningsbidrag


1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed:                 

2. Forsyningsledningsbidrag  pr. bolig / forbrugsenhed:

               a. Forsyningsledningsbidrag, 

                    pr. bolig / forbrugsenhed

                    inden for bymæssig bebyggelse:               

                b. Forsyningsledningsbidrag, 

                    pr. bolig / forbrugsenhed

                    uden for bymæssig bebyggelse:

3. Stikledningsbidrag

              a. Stikledningsbidrag, 0- 40mm ledning, pr. stk.:

              b.Stikledningsbidrag, 41- 50 mm ledning, pr. stk.:       


Gebyrer:

Flyttegebyr:

Kopi af årsopgørelse

Rykkergebyr

Rykker for manglende aflæsning:

Gebyr for måleraflæsning fortaget af værket:

Genåbningsgebyr:


NB:

          - Ved en bolig forstås parcelhus, sommerhus, lejlighed eller andelsbolig

          - Ved forbrugsenhed forstås enhver anden forbrugskategori end bolig.

          - Hvis der ved om- eller tilbygning af en eksisterende ejendom etableres

             yderligere boliger eller forbrugsenheder,

             betales der hovedanlægsbidrag for hver yderligere bolig eller forbrugsenhed.