Tilslutningsbidrag & gebyrer

Anlægsbidrag: (= Tilslutningsbidrag) der betales

ved en ejendoms tilslutning, består af

 

Se det komplet taksblad 2019 HER

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed:

2. Forsyningsledningsbidrag

3. Stikledningsbidrag

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed:

2. Forsyningsledningsbidrag pr. bolig / forbrugsenhed:

a. Forsyningsledningsbidrag,

pr. bolig / forbrugsenhed

inden for bymæssig bebyggelse:

b. Forsyningsledningsbidrag,

pr. bolig / forbrugsenhed

uden for bymæssig bebyggelse:

3. Stikledningsbidrag

a. Stikledningsbidrag, 0- 40mm ledning, pr. stk.:

b.Stikledningsbidrag, 41- 50 mm ledning, pr. stk.:

 

Gebyrer:

Flyttegebyr:

Kopi af årsopgørelse

Rykkergebyr

Rykker for manglende aflæsning:

Gebyr for måleraflæsning fortaget af værket:

Genåbningsgebyr:

 

NB:

- Ved en bolig forstås parcelhus, sommerhus, lejlighed eller andelsbolig

- Ved forbrugsenhed forstås enhver anden forbrugskategori end bolig.

- Hvis der ved om- eller tilbygning af en eksisterende ejendom etableres

yderligere boliger eller forbrugsenheder,

betales der hovedanlægsbidrag for hver yderligere bolig eller forbrugsenhed.

 

 

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22