Leveringsområde

Leveringsområde:


Hadsten Vandværk forsyner den største del af Hadsten by, nemlig i grove træk fra Ringvejen og Hadbjergvej i nord til Østervangsvej og Vesterskovvej i syd.


Bemærk at Vestervangen og Lilleåvænget forsynes fra Neder Hadsten Vandværk.


Siden 1/1 2009 er Selling, siden 1/1 2012 er Vissing, siden 1/1 2017 er Lerbjerg/Svejstrup og siden 1/1 er Lyngå vandværk fusioneret med Hadsten. Hadsten vandværk forsyner derfor også Selling, Vissing, Lerbjerg, Svejstrup og Lyngå.


Galten vandværk forsynes med renset vand fra Hadsten, men stå selv for levering til den enkelte forbruger.


Vandkvaliteten er god. Der tages regelmæssigt prøver af vandet, som pumpes ud til forbrugerne.

Prøverne tages og analyseres af Eurofins. Myndighederne kommune og embedslægeinstitution holdes ajour med alle prøveresultaterne, idet Eurofins tilsender dem kopier af resultaterne.

 

Analyseresultater fra vandprøver kan ses under emnet: Vandkvalitet


Hadsten Vandværk sælger årligt ca. 360.000 kbm drikkevand.


I Faurskovs Kommunes Vandforsyningsplan hedder det bl.a.:

 

  • at rentvandskvaliteten i Hadsten Vandværk er god,
  • at forsyningsevne og -sikkerhed er god,
  • at de tekniske anlæg er moderne og velholdte.


Vandværkerne skal til stadighed fokusere på, at der skal skaffes tilstrækkeligt vand af god kvalitet til forbrugerne i fremtiden.


Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22