Tilslutning hvordan

Tilslutning til Vandværket:

 

Vi byder alle nye kunder velkommen til vore fælles vandværk.

 

Vi beder alle nye forbruger om at udfylde en blanket. Det vil lette værkets arbejde,

hvis tilslutnings blanketen udfyldelses i word format og mailes til vandværkspasseren. (gerne delvist udfyldt)

 

Blanket til tilslutning kan hentes i wordformat her.

og kan hentes i PDF format her.

 

Vi fremsender gerne et tilbud/beregning som laves efter gælende takstblad.

Værkspasseren hjælper også gerne råd/vedledning om hele forløbet.

 

 

Byggevands tilslutning.

 

Hvis der ønskes byggevand skal montagen/tilslutningen laves l samarbejde med vandværkspasseren.

Montage billede/instruktion kan ses/hentes her.

 

 

Tilslutning og montage instruktion til normal installation .

 

Montage instruktion til nybyggeri samt ombygninger kan hentes i PDF format her.

Hadsten Vandværk | Granvej 12A | 8370 Hadsten | Email: vand@hadstenvandvaerk.dk | Telefon 86 98 08 22